၂၀၂၂ – ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ဇီ၀ဗေဒဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး ပထမနှစ်သင်တန်းသို​့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published.